Klicka på bilden eller texten  för att se mer.  
   
  Request Black Style  
  Ägare:Catrine Lindh  
   
  ***  
 
RLD N RLD F RLD A NW 1 NW 2 > Request  Golden Zarah NW 1 Request Charming Wind
 Request Shaded Breeze Ägare:Jessica Kempear  
Ägare:Jeanette Enryd   Ägare:Maja Johansson
*** *** ***
     
SE AG(HOPP)CH RLD N Request Amazing Emerald RLD N AGHD 1 SE CH Request Magic Style
Request Golden Zally Ägare:Jenny Kalla  
Ägare:Vendela Sandström   Ägare:Jeanette Tisander
     
*** *** ***
     
     
 
RLD N NW 1  Request Lovely Chanel RLD N RLD F RLD A RLD M  
Ägare:Anna Gideon  Request Mystery Time  
  Ägare:Jeanette Enryd  
     
*** *** ***
     
AGD I  Request Lovely Look RLD N RLD F RLD A Request Greatest Gold Request Midnight Style
    Ägare: Lovisa Persson
Ägare:Catrin Lindh Ägare:Kristina Jansson.  
    HD
     
*** *** ***
     
FD II Request Amazing Bliss  Request Shaded Symphony Request Golden Guardian
Ägare: Jonna Smedberg Jack  
  Ägare:Josefin Nilsson Valencia Ägare:Anneli Andersson
     
     
     
*** *** ***
     
SE AG(HOPP)CH SE AGCH RALLYCH RLD N RLD F LPI  RLD N  RLD F AGHD I  
 Request Star Watcher Request Sparkling Rose Request  Sweet Sensation
     
Ägare: Cecilia Nilsson Ägare::Anna Hjertberg Ägareg:Anna Hjertberg
     
*** *** ***
     
Request Adorable Belle Request  Special Design  LP l Request Dream World.
     
  Ägare:Britt-Marie Karlsson Ägare:Gunilla Oscarsson.
*** *** ***

 

   

 

<