Klicka på bilden eller texten  för att se mer.  
     
   
  RLD N Request Magic Style  
  Ägare:Jeanette Tisande  
     
   
  ***  
     
RLD N Request Lovely Chanel RLD N RLD F Request Shaded Breeze Request Midnight Style
Ägare:Anna Gideon Ägare:Jeanette Enryd Ägare: Lovisa Persson
     
*** *** ***
     
Request Shaded Symphony RLD N RLD F RLD A Request Amazing Bliss
   Request Mystery Time  
     
    HD A,ED 0
Ägare:Josefin Nilsson Valencia Ägare:Jeanette Enryd Ägare: Jonna Smedberg
*** *** ***
     
AGD I  Request Lovely Look RLD N  RLD F Request Greatest Gold Request Golden Guardian
  Jack  
     
     
Ägare:Catrin Lindh Förare/Ägare Kristina Jansson. Ägare:Anneli Andersson
     
*** *** ***
     
SE AG(HOPP)CH SE AGCH RALLYCH RLD N RLD F LPI  RLD N  RLD F AGHD I  
Request Star Watcher Request Sparkling Rose Request  Sweet Sensation
     
Förare/äg Cecilia Nilsson Förare/äg:Anna Hjertberg Förare/äg:Anna Hjertberg
*** *** ***
     
Request Adorable Belle Request  Special Design  LP l Request Dream World.Agility klass lll
Förare:Anna Hjertberg   Äg/förare Gunilla Oscarsson.
*** *** ***

 

   

 

<